iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy

Serwisy iMPA
5982806 punktów i 186353 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2023-09-11   Kod QR w zawiadomieniach iMPA - sprawdź lokalizację adresu na mapie

Niemal każdy budujący swój wymarzony dom prędzej czy później wystąpi do urzędu o nadanie nowego numeru adresowego. Taki wniosek kierowany jest do urzędu miasta lub gminy celem rozpatrzenia i dodania nowego obiektu adresowego w bazie ewidencji miejscowości ulic i adresów.

Statystycznie 3 na 5...

© 2010-2023 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.